Bilanço Nedir? 2023 Güncel

Bilanço, bir şirketin finansal durumunun belirli bir zamanda anlık görüntüsünü sağlayan bir finansal tablodur. Şirketin varlıklarını, yükümlülüklerini ve özkaynaklarını listeler ve aralarındaki ilişkiyi gösterir. 

Bilançonun iki ana bölümü vardır: varlıklar ve borçlar. Varlıklar, bir şirketin sahip olduğu veya kontrol ettiği nakit, yatırım, mülk ve envanter gibi kaynaklardır. Borçlar, bir şirketin krediler, borç hesapları ve borçlu olduğu vergiler gibi başkalarına borçlu olduğu yükümlülüklerdir. 

Bilançonun özkaynak bölümü, borçlar ödendikten sonra şirketin varlıklarındaki kalan faizi temsil eder. Bu, adi hisse senedi, elde tutulan kazançlar ve diğer özkaynak biçimleri gibi kalemleri içerebilir. 

Bilanço, yatırımcılar, alacaklılar ve diğer paydaşlar için önemli bir araçtır, çünkü bir şirketin finansal sağlığı ve borçlarını ödeme kabiliyeti hakkında bilgi sağlar. Bilanço tipik olarak standart bir formatta sunulur, varlıklar üstte listelenir ve borçlar ve özkaynaklar aşağıda listelenir. Bilançonun iki tarafı her zaman dengelenmelidir, varlıkların toplam değeri borçların ve özkaynakların toplam değerine eşittir. 

Bilanço Nasıl Hazırlanır? 

Bir bilanço hazırlamak için, şirketinizin varlıkları, yükümlülükleri ve özkaynakları hakkında finansal bilgiler toplamanız gerekecektir. Bu, gelir tablosu ve nakit akış tablosu gibi şirketinizin finansal tablolarındaki bilgilerin yanı sıra bu tablolara yansıtılmayan varlık veya borçlarla ilgili bilgileri de içerebilir. 

Bilanço hazırlama adımları şunlardır: 

  1. Bilançonun hazırlanacağı dönemi belirleyin: Bu, bir ayın veya yılın sonu veya belirli bir süre boyunca ortalama gibi belirli bir zaman noktası olabilir. 
  1. Finansal bilgiler toplayın: Finansal tablolarınızdaki veriler ve diğer ilgili bilgiler dahil olmak üzere şirketinizin varlıkları, yükümlülükleri ve özkaynakları hakkında bilgi toplayın. 
  1. Varlıklarınızı listeleyin: Şirketinizin nakit, alacak hesapları ve envanter gibi mevcut varlıklarıyla başlayın. Ardından, mülk, tesis ve ekipman gibi cari olmayan varlıklarınızı listeleyin. Varlıklarınızı likidite sırasına göre listelediğinizden emin olun, en likit varlıklar ilk önce listelenir. 
  1. Yükümlülüklerinizi listeleyin: Borç hesapları ve kısa vadeli krediler gibi mevcut yükümlülüklerinizle başlayın. Ardından, uzun vadeli krediler ve ertelenmiş vergi borçları gibi cari olmayan yükümlülüklerinizi listeleyin. 
  1. Özsermayenizi hesaplayın: Özkaynaklarınızı hesaplamak için toplam yükümlülüklerinizi toplam varlıklarınızdan çıkarın. Bu, adi hisse senedi, elde tutulan kazançlar ve diğer özkaynak biçimlerini içerebilir. 
  1. Bilançoyu hazırlayın: Varlıklarınızı, borçlarınızı ve özkaynaklarınızı, en üstte listelenen varlıklar ve aşağıda listelenen borçlar ve özkaynaklar ile standart bilanço biçiminde düzenleyin. Varlıkların toplam değerinin, borçların ve özkaynakların toplam değerine eşit olduğundan emin olun. 

Bu adımları izleyerek, şirketinizin finansal durumunun belirli bir zamanda anlık görüntüsünü sağlayan bir bilanço hazırlayabilirsiniz. Şirketinizle ilgili en doğru ve güncel finansal bilgileri yansıttığından emin olmak için bilançonuzu düzenli olarak gözden geçirmeniz ve güncellemeniz önemlidir. 

Bilanço Neden Önemlidir? 

Bilanço, bir şirketin finansal durumunun belirli bir zamanda anlık görüntüsünü sağlayan önemli bir finansal tablodur. Şirketin varlıklarını, yükümlülüklerini ve özkaynaklarını listeler ve aralarındaki ilişkiyi gösterir. 

Bilançonun önemli olmasının birkaç nedeni vardır: 

  1. Paydaşların bir şirketin finansal sağlığını anlamalarına yardımcı olur: Bilanço, bir şirketin varlıkları, yükümlülükleri ve özkaynakları hakkında bilgi sağlayarak, yatırımcılar ve alacaklılar gibi paydaşların şirketin finansal sağlığını ve borçlarını ödeme yeteneğini anlamalarına yardımcı olur. 
  1. Bir şirketin likiditesinin değerlendirilmesine yardımcı olur: Bilanço, paydaşların bir şirketin likiditesini veya kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getirme yeteneğini değerlendirmesine yardımcı olabilir. Bu, bir şirketin faturalarını zamanında ödeme kabiliyetinden endişe duyabilecek alacaklılar için özellikle önemlidir. 
  1. Bir şirketin ödeme gücünün değerlendirilmesine yardımcı olur: Bilanço, paydaşların bir şirketin ödeme gücünü veya uzun vadeli yükümlülüklerini yerine getirme yeteneğini değerlendirmesine de yardımcı olabilir. Bu, bir şirketin uzun vadeli finansal istikrarı hakkında endişe duyabilecek yatırımcılar için önemlidir. 
  1. Zaman içindeki finansal performansın karşılaştırılmasına yardımcı olur: Zaman içindeki bilançoları karşılaştırarak, paydaşlar bir şirketin finansal durumunun nasıl değiştiğini görebilir ve finansal performansını değerlendirebilir. 

Bu önemli finansal bilgileri sağlayarak, bilanço, bir şirketin finansal durumunu ve performansını anlamak isteyen paydaşlar ve karar vericiler için önemli bir araçtır. 

Yorum yapın