Girişimci Kimdir? (2023 Güncel İçerik)

Girişimci Kimdir? Girişimci, günümüz bilgi çağında mevcut bilgi birikimini cesur bir şekilde, piyasa şartlarını analiz ederek, kar elde etmek amacıyla bir faaliyet alanına dönüştüren kişidir. Girişimci mevcut piyasa koşullarını inceleyerek, ihtiyaç duyulan alanlardaki pazar alanlarını öngörerek, açık bulunan alana yatırım yapan bu boşluğu dolduran ve kar elde eden kişidir. Piyasa şartlarına göre kafasında oluşan bir projesi vardır ve bu projeyi karlı bir yatırıma geçirmek isterken risk alır. Riski korkmadan üstlenerek projesini gerçekleştirir.  

Girişimci ekonomik sürece katkı sağlayan cesur insanlar topluluğudur. Piyasada bulunan bir çok fabrika, tesis, işletme bu girişimciler sayesinde meydana gelmiştir. Serbest piyasa koşullarının oluşmasında bu girişimcilerin önemi büyüktür. Piyasadaki arz talep dengesini iyi koklayan girişimci bunu bir fırsata çevirir. 

Girişimcilik Faaliyeti  

Girişimcilik, girişimcinin zekasının piyasaya etkili bir şekilde uygulanması sonucu oluşur. Fırsatları iyi değerlendiren, piyasadaki açık olan faaliyet alanlarını gören, bunu karlı bir yatırım aracına çeviren girişimcinin bu faaliyetlerinin tümü ekonomi için önemli bir değerdir. Girişim faaliyeti her şeyden önce stratejik bir düşünce yapısının ürünüdür. Beyin fırtınası yapılan bir konudur. Girişim yapılırken; 

 • Yeni bir faaliyet alanı keşfetme ve bu alan içerisinde çalışma heyecanı bulunur. 
 • Piyasadaki mevcut ürünlerden daha farklı ürün ve hizmet üretme amacı vardır. 
 • Yüksek kar elde etme güdüsü mevcuttur. Bununla birlikte alınan bir risk vardır. 
 • Yenilikçi bir fikir akımı mevcuttur. 
 • Büyüme arzusu, sorumluluk sahibi olma duygusu hakimdir. 
 • Yeni bir kaynak yaratma ve piyasaya arz etme dürtüsü mevcuttur. 

Girişimcide Olması Gereken Nitelikler  

Girişimcilik faaliyeti yapan girişimcide olması gereken bir takım nitelikler ve özellikler vardır. Herkes girişimci olamaz. Bu niteliklerden bazıları şunlardır; 

 • Girişimci piyasayı iyi analiz eden, stratejik düşünme yeteneğine sahiptir. 
 • Cesur ve kararlıdır.
 • Risk almaktan korkmaz. 
 • Sorgulayan ve yaratıcı fikirler sahibi, yaratıcılık özelliği olan kişidir. 
 • Kendisini fikirlerinin uygulanması için çalışma konusunda sınırlamayan bir özelliğe sahiptir. 
 • Girişiminin ortaya çıkması konusunda çalışma yapmakta kararlıdır. 
 • Sürekli gelişen ve değişen pazar şartlarına ayak uydurabilecek yapıdadır. 
 • En önemlisi bu faaliyeti yapma konusunda kendine olan güveni tamdır. 
 • İleri görüşlüdür, planlama yeteneği gelişmiştir. 
 • Piyasada oluşan havayı koklayabilme ve analiz edebilme yeteneğine sahiptir. 
 • Liderlik özellikleri olan, organizasyon yapma becerisine sahip, ilişkileri iyi, motivasyonu yerinde olan kişidir. 

Girişimcilik Türleri Nelerdir? 

Girişimcilik Türleri, denildiğinde aklımıza bir çok girişimcilik çeşidi gelir. Girişim çok yönlü bir faaliyettir. Bu faaliyetin çeşitli türleri olması da doğaldır. Girişim yapılmasında ortaya çıkan türlerin bazılarını saymak gerekirse; 

 • Kadın girişimci, girişimcilik türlerinin en popüler örneklerindendir. Son dönemlerde kadın girişimini ve girişimciliğini devlet politikaları da desteklemektedir. Kadınların iş yaşamında öne çıkmasında bu girişimcilik türü son derece önemlidir. 
 • Sosyal medya yada internet girişimciliği de popüler olan diğer girişimcilik türlerindendir. İnternet üzerinden faaliyet gösteren moda ve alışveriş siteleri, e-ticaret siteleri bu konuda en önemli örnekler olarak karşımıza çıkar. 
 • Küreselleşmenin etkisi ile etkisini yitirmiş kabul edilse de devletler tarafından yapılan girişimlerde mevcuttur. Devletin özel üretim çiftlikleri kurması ve burada doğal tohumlar yetiştirmesi faaliyeti gibi faaliyetler devletin yaptığı girişim faaliyetleridir. 
 • Girişimcilik Türleri açısından bakıldığında en önemlisi ticari girişimcilik faaliyetleridir. Piyasadaki arz talep dengesini kontrol ederek açık gördükleri alanda yatırım yaparlar. Bu sayede iş ve hizmet üretirler. Bazen de mal üretimi yaparak bu alanda boşluğu doldurarak kar elde ederler. 
 • Fırsat girişimi faaliyeti bir diğer girişim türü örneğidir. Bu tür girişimcilik faaliyeti genelde gelecek zamanlarda ortaya çıkacak ihtiyaçların öngörülmesi ve buna yönelik bir girişimde bulunulması faaliyetidir. Açık görülen alanlar irdelenerek, yada gelecekte ortaya çıkması muhtemel alanlar üzerinde beyin fırtınası yapılarak bu alandaki boşluğun görülüp buna göre yatırım yapılması faaliyetidir. 

Yorum yapın

1