İthalat Nedir ve Nasıl Yapılır? 2023

İthalat Nedir? İthalat kelimesi ihracat kelimesinin tam tersi bir anlama gelir. İhracat başka bir ülkeye mal satımı olarak tanımlanabilir. İthalat ise başka bir ülkeden mal alımı şeklinde basit bir tanımlama yapılabilir. Ticari ürünleri tanımlamakta eşya tanımı kullanılmıştır. Eşya, üretilen imal edilen her türlü mala verilen genel addır. İthalat başka bir ülkeden eşya satın alınması, satın alınan bu eşyanın ülkenin gümrük tarifelerine göre gümrükten geçmesi ve ülke içerisine giriş yaparak ticari mal niteliği kazanmasıdır. İthal edilen malların ülkeye giriş yapabilmesi bir takım gümrük işlemleri sonucunda olmaktadır. Bu gümrük işlemleri neticesinde ülkeye girişine izin verilen eşyaya ait vergi ödemeleri olabilir. Ya da bazı ürün ve eşyalar için gümrük vergisi alınmayabilir. 

İthalat ve İhracat Farkı 

İthalat Nedir? bu kavramı açıkladık. Bu kavram ile ihracat kavramları birbirine karıştırılan kavramlardır. Aslında birisini dış alım diğerini dış satım olarak söylemek mümkündür. İthalat dışarıdan mal alımı olduğu için dış alım şeklinde kısaltabiliriz. İhracat ise yurt içinden yurt dışına ürün göndermek anlamı taşıdığından dış satım olarak kısaltılabilir. Bu iki kavramın ticaret yapmak kökeninde en önemli farkı birinin ülke dışından ürün almak diğerinin ülke dışına ürün satmak olduğudur.  

İthalat Özellikleri 

İthalat yapmak için bir takım özelliklere sahip olmak gerekir. İthalat yapabilmenin şartlarından bir tanesi geçerli bir firmanın olması ve vergi kimlik numarasına sahip olmasıdır. İthalat konusunda dikkat edilmesi gerekenler vardır. Bunlar; 

 • İthalat Nasıl Yapılır? Bunu bilmeden ithalat yapılamaz. 
 • Ülkelerin müsaade ettiği ürünler ithal edilebilir. Bazı ürünlere kota getirilebilir ve sınırlı sayıda ithalatına izin verilebilir. Buna dikkat etmek gerekir. Ayrıca bazı ürünleri devletler bir politika aracı olarak yasaklayabilir. İç üretimin canlanması için yapılan bu tür müdahalelere dikkat etmek gerekir. 
 • Ürün ithalat etmek için gerekli evrakların tam olması gerekir. Ve ülkelerin gümrük rejimlerini bilmek gerekir. Gümrük işlemleri ile ilgili konuların yapılması gerekir. 
 • Alınan bütün ürünlerin gümrüklerde bekleme süreleri bulunduğu hususuna dikkat edilmelidir. 
 • Alınan her ürünün mutlaka gümrükte kontrolden geçeceği unutulmamalıdır. Beyan edilen ürünlerle gelen ürenler birbirini mutlaka karşılamalıdır. Farklı ürün gelmesi halinde ürüne gümrük tarafından el koyma, kabul etmeme gibi birtakım yaptırımlar yapılacaktır. 
 • Ürünlerin ambalajlarına ve nakliye hususlarına ayrıca dikkat etmek gerekir. 

İthalat Nasıl Yapılır? 

İthalat Nasıl Yapılır? Bu hususu bilmeden ithalat yapmak yani yurt dışından ürün getirmek elbette mümkün değildir. İthalat yapılması için bir takım hususların olması gerekir. Bunlar; 

 • En önce ithalat yapmaya elverişli bir şirketin olması gerekir. Şirket ithalat yapmak için gerekli şartları taşımalıdır. 
 • İthalatı yapılacak ürün ve eşya ile ilgili herhangi bir kısıtlama olmaması gerekir. Aksi takdirde ürün gümrük kapısından geçmeyecek ve yurt içine sokulamamaktır. 
 • Ürün ithalatında ithal edilecek ürün kadar hangi ülkeden alımın yapılacağı hususu da önemlidir. Bazı ülkelere ambargo veya kısıtlama yapılması uygulaması bulunur. Bu nedenle alım yapılacak ülkenin böyle bir kısıtlaması var mı? bilmek gerekir. 
 • Başka ülkelerden alım yapabilmek için gümrükler tarafından istenen bir takım belgeler olacaktır. Bu belgelerin hazırlanması ve gümrük idaresine sunulması gerekmektedir. 
 • Gelen ürünlerin gerekli kontrolleri gümrük idarelerince yapılır. Bu kontrollerde ürünlerin zararlı olup olmadığı, gerekli şartları taşıyıp taşımadığı, belgelerinin eksik olup olmadığı gibi bir çok husus incelenir. 
 • Gerekli kontroller yapıldıktan sonra dışarıdan yapmış olduğunuz ürün ve eşya ile ilgili oluşan vergiler ödenmek zorundadır. Bu vergilere ait ödeme işlemi gerçekleştirdikten sonra ithalat işlemi bitmiş olur. 

İthalat işlemleri bittikten sonra yapılan kayıtlar beş yıl süresince saklanmak zorundadır. Tüm işlemler tamamlandığında bu ürün ve eşyalar yurt içinde kullanıma sunulur. 

Yorum yapın

1