Limited Şirket Nedir ve Nasıl Kurulur?

Limited Şirket bir veya birden fazla gerçek ya da tüzel kişinin bir araya gelerek ticaret unvanı altında oluşturduğu şirket türüdür. Limited şirketler, ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanırlar. Sermayesi belli olup her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir. Bu tür şirketler bankacılık ve sigortacılık yapamazlar. Ortak sayısı en fazla 50 kişi olarak belirlenmiştir. Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu değillerdir. Ortaklar taahhüt ettikleri sermaye paylarını veya şirket sözleşmesinde bulunan ek ödemeleri ödemekle sorumludurlar. Zorunlu olarak iki organ tarafından yürütülür. Genel kurul ve müdürler olarak sınıflandırılabilir. Limited şirket kurmak anonim şirket kurmaktan daha kolaydır.

Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Limited şirket kuracaksak öncelikle yıllık ne kar oranı 40 bin TL ve üzeri olmalıdır. Sabit bir vergi oranıyla da vergilendirilirler.Kurumlar vergisi mükellefi olarak nitelendirilir. Tek ve sabit oranlı bir vergi ile vergilendirilme yapılır bu oran ise %25 olarak açıklanmıştır. İlk aşamada şirket kurmaya karar verilirken maddi ve manevi olarak tek başınıza karar vermek zorlu bir süreç olacağından mali müşavir ya da danışmanlık şirketi gibi çeşitli firmalarla ya da kişilerle iletişime geçerek teşviklerle ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. Limited şirket için sermaye şartı aranmaktadır Kuruluş için 10.000 TL en az limit olarak belirlenmiştir. Limited şirkette ortakların noterden alınan imza sirküsü olması gerekir. Şirketin merkez adresi ,kira kontratı, mülk olduğuna dair belgeler istenir. Şirket unvanı belirlenirken ticaret odalarında şirkete vereceğiniz unvanla alakalı daha önce kullanılıp kullanılmadığına dair araştırma yapabilirsiniz. Şirket ortaklarının paylarının belirlenmesi gerekir. Şirketin ana sözleşmesinin yazılması Mersis’ten randevu alarak sisteme bu sözleşmenin yüklenmesi ve akabinde verilen potansiyel vergi numarası ile istenilen gerekli belgeleri de yanımıza alarak randevunun alındığı tarihte ticaret odasına başvuru sağlanacaktır. Vergi dairesine gidip işe başlama için bildirim yapılıp, vergi levhasının çıkarılacaktır. Bu süreçte E-tebligat şifresini almak önem arz etmektedir. Limited şirket açıldıktan sonra vergi yoklama memuru şirketinizi ziyaret edecektir. Gelen memur şirket ortaklarını, şirket müdürünü ,mali müşaviri görmek ister ve birtakım sorular yönlendirir. Buradaki ziyaret sebebinin ana amacı şirketinizin işler durumda olup olmadığının teyididir. Limited Şirketler için son aşama olarak belediyeden ruhsat alınması gerekir. Sonraki süreçte vergilerinizin düzenli olarak ödenmesi beklenmektedir. Ticaret odasına başvurduktan sonra gazeteye ilan veriliyor gün, tarih, ortaklar ve payları ile alakalı şirket bilgileri burada paylaşılıyor.

Limited Şirket Ortaklarının Sorumlulukları Nelerdir?

Ortaklar şirket borçlarından sorumlu tutulamazlar, şirketin kendisi sorumludur. Fakat sözleşmede ek yükümlülükler getirilebilmektedir ve talep hakkı doğabilir.

Limited Şirket Kurmanın Faydaları Nelerdir?

Limited şirket kurmanın vergisel işlemler yönünden avantajı vardır. Şahıs şirketlerinde kurumlar vergisi oranı artıyorken limited şirketlerinin oranları sabittir. Bu şirket türünde hisseler devredilebilir. Bu durum, şirketin bir kısmı için istediğiniz oranda bir ortak alabilmek ve hissenizi satabilmek demektir. Şahıs firmalarında hisse söz konusu olmadığından devir işlemi gerçekleşmez. Limited şirket aynı zamanda kuruluş, defter tasdik, marka tescil ve sicil işlemleri ile harç ve ödemelerde de maliyet avantajına sahiptir. Ortak sayısı, sermaye tutarı, imza yetkileri ve benzeri koşullara bağlı, noter ve ticaret sicilde oluşacak şirket kuruluş masrafları, şahıs şirketine göre biraz daha fazladır. KOSGEB, Tübitak ve benzeri ekonomik destek paketleri veren kamu kuruluşları, sermaye şirketleri için özel olarak birçok farklı program oluşturmuştur. KOSGEB destekleri için şirket kuruluşundan önce başvuruda bulunmak gerekir.

Yorum yapın